Outlaws mc 1%er dnes

Written by Vulture 1%er, Chicago

Pokud sledujete zpravodajství nebo čtete noviny jistě jste slyšeli o tom, že orgány zastupující právo spolu s médii znovu definovali označení „1%er.“

Všeobecně se toto označení dostalo do povědomí široké veřejnosti v 60. letech, kdy se tak začali označovat účastníci motocyklových akcí. A.M.A. (American Motorcycle Association) potvrdila, že převážná většina zúčastněných - 99%, byli lidé věřící v Boha vyznávající spořádaný rodinný život. Ostatní, tedy 1%, byli lidé, kteří žili pro volnost z jízdy a své přátele. Na první pohled bylo zřejmé, že nenáleželi ke „standardním typům“ ve společnosti. Z toho důvodu se zrodilo označení 1%er.

Někteří motorkáři se rozhodli přijmout označení 1%er za své. Neznamenalo to, že by porušovali právo a zákon, nebo byli osobami z nižších vrstev společnosti. Byli to jen lidé, kteří jezdili na motorkách sedm dní v týdnu, za každého počasí a občas se pobavili.

V 80. letech změnily orgány zastupující právo definici označení 1%er podle svých vlastních představ, měřítek a potřeb. Jejich označení nebylo pravdivé. Přesto bylo sdělováno veřejnosti, soudům a ostatním státním institucím s dostatečným důrazem aby se co nejvíce rozšířilo.

Motocyklový club Outlaws má bohatou historii a tradici. Jednou z nich je nošení nášivky 1%er na vestách. Přistoupení k nám samotným, do clubu s lidmi s 1% označením, je pro nás jasným vyjádřením postoje k jízdě na motocyklu a především k Bratrstvu.

Jezdíme na svých motocyklech denně bez ohledu na počasí. Najezdíme ročně tisíce km společně s našimi Bratry, abychom se zúčastnili především motocyklových akcí, vyjížděk, narozenin, pohřbů a jiných událostí. Občas spolu jen strávíme volný čas. Pracujeme, máme rodiny, žijeme běžným spořádaným životem jako většina lidí. Spolu s tím vším jsme však spojili se svým každodenním životem i členství v Bratrstvu, se kterým se plně ztotožňujeme.

Názor, že „jedno-procentní“ jsou zločinci nebo lidé méněcenní a nemorální je ve společnosti názor lživý a nepravdivý. Motocyklový club Outlaws není žádnou zločineckou organizací. Je to především motocyklový club. Poučili jsme se z chyb minulosti a usilovně jsme pracovali na naší pověsti, abychom vytvořili z Bratrstva silný a pevný club. Abychom zajistili, že styl života reprezentovaný 1% bude i nadále růst a stane se součástí tradice pro další motorkáře, kteří budou sdílet společný názor na motocykly, Bratrstvo, a budou tyto tradice vnímat a ctít stejně jako my.

Možná, že nežijeme přesně podle představ a zásad běžné společnosti, ale dodržujeme právo a zákon a usilujeme o zachování hodnot 1%, které jsou pro nás podstatné.


Outlaws MC 1%er Historie© All images, photographs and logos contained within this site are the copyright of Outlaws MC
and may not be reproduced without prior consent. Best view with 1024 x 768 pixel.